TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080

TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080

TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh
TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

liên lạc

    Hotline: 0983.077.702

    • Mr. Hiếu
    • 0983.077.702
    • hoanglongphatBd@gmail.com

thống kê truy cập

18
4223
9854
206803

Trang chủ » Tin tức » TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080


 TP HCM chỉ nhận đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 qua tổng đài 1080


Từ 8h sáng 29/12, TP HCM triển khai đăng ký tiêm ngừa văcxin dịch vụ 5 trong 1 qua tổng đài 1080 để tránh tình trạng người dân phải xếp hàng nửa đêm.
Cục trưởng Y tế dự phòng: 'Hiểu sai về văcxin khiến việc tiêm phòng hỗn loạn' / Xếp hàng từ 2h sáng để chờ tiêm văcxin 5 trong 1 tại TP HCM
Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết đợt này toàn thành phố triển khai 76 điểm tiêm ngừa văcxin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim. Lãnh đạo sở đã làm việc và bàn giao nhận đăng ký tiêm, phân bổ nơi tiêm thông qua tổng đài 1080. Để bảo đảm việc tiêm chủng được giải quyết thuận tiện nhất ngay trong đợt cao điểm, tổng đài chỉ nhận đăng ký tiêm cho một ngày hôm sau và chốt danh sách mỗi ngày để bàn giao xuống điểm tiêm. Để đảm bảo việc đồng bộ, người dân phải đăng ký qua 1080 mới được chích văcxin dịch vụ 5 trong 1.

"Đây là giải pháp nhằm giúp giảm thời gian chờ đợi, tránh cảnh phụ huynh phải bế trẻ chen chúc xếp hàng từ nửa đêm hoặc đến nơi mà hết số lượng tiêm trong ngày phải quay về", ông Thượng chia sẻ. Theo quy định, mỗi bàn tiêm ở một địa điểm chỉ được giải quyết tối đa 50 mũi tiêm trong một ngày. Việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Người dân xếp hàng chờ tiêm văcxin tại Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM sáng 26/12. Ảnh: H.Q
Người dân xếp hàng chờ tiêm văcxin tại Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM sáng 26/12. Ảnh: H.Q
Đại diện tổng đài 1080 cho biết, đơn vị này đang gấp rút cập nhật danh sách 76 điểm tiêm ngừa, số lượng văcxin từng điểm cũng như kiến thức cơ bản về tiêm ngừa để hỗ trợ kịp thời. Tổng đài liên kết với các cơ sở tiêm chủng thông qua phần mềm với quy trình chặt chẽ, hợp lý.

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương chiều 28/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Việt Nam hiện là nước duy nhất duy trì hai hệ thống tiêm chủng dịch vụ (Pentaxim) và bao cấp của Nhà nước (Quivaxem). Đây là hệ quả của cơ chế bao cấp hơn 10 năm trước. Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế tiến tới thống nhất một hệ thống văcxin vào khoảng năm 2020, bởi nếu tiếp tục duy trì như hiện tại thì người dân sẽ có xu thế chọn tiêm dịch vụ thay vì chương trình tiêm chủng mở rộng.

“Thực chất văcxin Quinvaxem tác dụng phòng bệnh còn tốt hơn Pentaxim. Những ca tai biến do văcxin Quinvaxem hầu hết xảy ra ở vùng xa, miền núi”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Ông cho rằng nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong thời gian qua không phải bởi chất lượng văcxin mà do quá trình vận chuyển, sàng lọc trước khi tiêm và xử lý cấp cứu sau khi tiêm nếu có sự cố.

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng nghị định về giá dịch vụ văcxin để tính đúng tính đủ, bên cạnh đó là xây dựng dự án sản xuất văcxin để Việt Nam có thể chủ động đáp ứng nhu cầu trong nước.

Chí Hiếu

Phụ huynh gọi điện đến sẽ đăng ký tên bé, tháng tuổi, tên ba mẹ, điện thoại liên lạc, địa chỉ nhà. Từ địa chỉ nhà, nhân viên tổng đài sẽ tư vấn địa điểm tiêm gần nhất hoặc phụ huynh sẽ chọn lựa nơi phù hợp nhất có văcxin. Danh sách tiêm ngừa có khung giờ hẹn cụ thể sẽ được chuyển xuống từng cơ sở để phụ huynh khỏi phải chờ đợi lâu. Sau một ngày đăng ký, trẻ sẽ được tiêm ngừa tại nơi đã đăng ký.

Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM là điểm mở tiêm đầu tiên vào cuối tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã chích hết 150 liều được giao, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương 350 liều trên 600 liều được cung ứng, Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM sáng nay bắt đầu chích 100 liều. Từ lúc triển khai, tuy người dân TP HCM không phải chen lấn, "vỡ trận" như Hà Nội nhưng vẫn xảy tình trạng xếp hàng nửa đêm nên giải pháp 1080 "là tiền lệ chưa từng có" được đưa ra. Những điểm tiêm chủng những ngày qua sẽ dừng tiêm để chờ người dân đăng ký qua tổng đài. Trong tổng số 200.000 liều dự kiến được cung cấp về Việt Nam đợt này, số lượng lớn sẽ được cung cấp cho TP HCM vì nơi này đã có công tác dự trù và đặt hàng sớm cho nhà sản xuất.

Ngày 25/12, Hà Nội có 3 điểm đầu tiên thông báo tiêm văcxin Pentaxim thì một cơ sở trên đường Lương Thế Vinh phát phiếu đăng ký dẫn đến tình trạng hàng trăm người đổ xô đến chen lấn dẫn đến tình cảnh hỗn loạn chưa từng có. Bộ Y tế phải tổ chức cuộc họp khẩn yêu cầu các điểm tiêm chủng lên phương án chích ngừa cụ thể và sẽ đồng loạt tiêm để tránh tình trạng lộn xộn. Ngày 28/12, 17 điểm tiêm của Hà Nội bắt đầu việc tiêm văcxin Pentaxim, Trung tâm Y tế Dự phòng sẽ xây dựng phần mềm điện tử để người dân đăng ký qua mạng.


Lê Phương