Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay

Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay

Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh
Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương,cho thue may photocopy ricoh

liên lạc

    Hotline: 0983.077.702

    • Mr. Hiếu
    • 0983.077.702
    • hoanglongphatBd@gmail.com

thống kê truy cập

13
4220
9851
206800

Trang chủ » Tin tức » Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay

“Bỗng nhiên 2 người đó lao đến dùng dao đâm em…”

Nằm trên giường tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn (Nghệ An), em Hoàng Thị D. (12 tuổi) trú xóm 2, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn vẫn còn hoảng hồn trước việc xảy ra vào tối ngày 24/12.

Mặc dù bây giờ có người thân ở bên em đã lấy lại được sự vô tư và nhí nhảnh, nhưng với những gì đã trải qua, đối với bé gái đang tuổi ăn học thì không thể nào quên được.

 Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay - 1

 

Em D. đang được điều trị trong bệnh viện.

 

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 24/12, em đang điều khiển xe đạp điện chở một người em gái 6 tuổi trở về sau khi vừa đi chơi Noel, khi qua đoạn đường xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, thì bỗng nhiên có 2 thanh niên lao đến, dùng dao đâm vào cánh tay trái của em.

“Lúc đó trời tối, 2 người đó đi xe máy nhưng không bật đèn nên em không nhận ra ai cả. Họ từ từ đi tới rồi bỗng nhiên lao đến, em cảm giác cánh tay tê rân vì có vật gì chạm phải, nhưng lúc đó vẫn chưa biết là dao đâm. Sau đó hơi loạng choạng ngã xuống thì 2 người đó phóng vút đi”, em Hoàng Thị D. nhớ lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Em hốt hoảng nhìn thấy con dao cắm trên tay mình, máu chảy ròng ròng nhưng vừa sợ vừa lo em gái ngồi sau bị ngã, nên em vẫn tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Khi về gần đến nhà gặp người quen mới gọi, sau đó được mọi người dùng dây vải cột cầm máu rồi đưa đến bệnh viện”.

Tại đây, nạn nhân được các bác sỹ tiến hành cấp cứu, rút con dao ra khỏi bắp tay. Do mất máu và quá hoảng sợ nên cháu D. đã bất tỉnh.

Gia đình không có xích mích, thù oán với ai

Được biết, em Hoàng Thị D. là người con đầu trong gia đình có 4 anh chị em, người em út năm nay mới 6 tuổi. Bố của em D., anh Hoàng Văn Công hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

“Khi biết tin con bị đâm, tôi đã ngất xỉu tại chỗ, phải đến sáng hôm sau mới vào bệnh viện cùng con, tất cả mọi việc phải nhờ anh em họ hàng giúp đỡ. Nhìn cánh tay của con chảy máu tôi xót xa vô cùng, nếu có chuyện gì với con chắc tôi không sống nổi mất”, chị Nguyễn Thị Hường, mẹ em D., chia sẻ.

  "Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao con mình bị thế nữa, trước nay chúng tôi không hề gây thù chuốc oán với ai. Gia đình khó khăn, lại đông con, bố nó đi xuất khẩu đã 2 năm nay, ở nhà toàn đàn bà và con nít thì va chạm được với ai”.

Suốt ngày, chị Hường đi làm đồng áng, giao việc chăm sóc các em cho D., tuy vậy chị chưa bao giờ phải lo lắng: “Con nhà nông nên việc gì cũng phải đến tay cả, được cái D. hiểu biết từ nhỏ, chưa bao giờ khiến bố mẹ phiền lòng. Con bé cũng rất ngoan ngoãn và hiền lành nên làm sao có thể khiến ai tức giận đến nỗi đâm dao vào được chứ”.

 

 Đêm Noel kinh hoàng của bé 12 tuổi bị đâm vào cánh tay - 2

Vết thương bị dao đâm đã được các bác sỹ băng bó lại

Xác nhận điều này, ông Nguyễn Hữu Cầu, xóm trưởng xóm 2 cho biết: “Gia đình chị Hường trong xóm chưa hề gây ra điều tiếng gì, các con chị Hường chăm ngoan, học giỏi. Nhất là con bé D., rất thông minh và lém lỉnh, trong xóm cũng rất ngoan hiền, nên tôi khẳng định cháu không gây thù oán với ai được”.

Ông Nguyễn Đức Trung, Trưởng công an xã Nam Xuân cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với lực lượng điều tra truy tìm 2 đối tượng gây ra vụ việc này. “Các đối tượng đâm dao vào tay của cháu bé rồi lập tức bỏ chạy, chưa thể khẳng định được có ý cướp tài sản hay không”, ông Trung nói.

Hiện, sự việc đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra, làm rõ.