MÁY RICOH CŨ GIÁ RẼ

MÁY RICOH CŨ GIÁ RẼ

MÁY RICOH CŨ GIÁ RẼ

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch

MÁY RICOH CŨ GIÁ RẼ

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch

MÁY RICOH CŨ GIÁ RẼ

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch

máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch

MÁY RICOH CŨ GIÁ RẼ
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch
MÁY RICOH CŨ GIÁ RẼ
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch
máy photocopy toshiba cũ,may photocopy toshiba cu, máy photocopy ricoh cũ, may photocopy ricoh cu, thuê máy photocopy, thue may photocopy, bán máy photocopy toshiba, ban may photocopy toshiba, bán máy photocopy ricoh, ban may photocopy ricoh, mua may photocopy, mua máy photocopy, máy photocopy toshiba, may photocopy toshiba, máy photocopy ricoh,may photocopy ricoh, may van phong,sửa chữa máy photocopy, sua chua may photocopy, drum máy photocopy, drum may photocopy, rulo sấy máy photocopy, cò tách giấy máy photocopy,sữa chữa máy in, sua chua may in,nạp mực máy in, nap muc may in, drum máy in, drum may in, cài win máy vi tính, cai win may vi tinh,máy photocopy giá rẻ, may photocopy gia re,mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy,nap muc may photocopy, máy văn phòng, may photocopy binh duong, máy photocopy bình dương, cho thue may photocopy binh duong, cho thuê máy photocopy bình dương, hoang long phat, hoàng long phát, hoanglongphat.com, thiet bi may van phong binh duong, thiết bị máy văn phòng bình dương, may photocopy, máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch, may photocopy sharp, máy photocopy sharp, may photocopy toshiba, máy photocopy toshiba, may photocopy ricoh, máy photocopy ricoh, may photocopy canon, máy photocopy canon, may photocopy in scan mau, máy photocopy in scan màu, dich vu cho thue may photocopy, dịch vụ cho thuê máy photocopy, mua ban may photocopy, mua bán máy photocopy, may photocopy lam dich, máy photocopy làm dịch

liên lạc

    Hotline: 0983.077.702

    • Mr. Hiếu
    • 0983.077.702
    • hoanglongphatBd@gmail.com

thống kê truy cập

25
4238
9869
206818

Trang chủ » Tin tức » Đánh giá máy in đa chức năng Canon imageCLASS MF221d

MF221d là mẫu máy in laser đen trắng khổ A4 thuộc dòng đa chức năng imageCLASS được Canon giới thiệu nhằm đáp ứng cho người dùng văn phòng hay gia đình có nhu cầu in tài liệu hai mặt giúp tiết kiệm giấy sử dụng mà không ảnh hưởng tới hiệu suất và chất lượng công việc. Bên cạnh khả năng in ấn thông thường, mẫu máy in 3-trong-1 này còn có thêm chức năng quét và sao chụp tiện dụng. Máy hỗ trợ in với độ phân giải tối đa 1.200x1.200dpi, độ phân giải sao chụp 600x600dpi và độ phân giải quét quang học 600x600dpi (có thể tăng cường lên đến 9.600x9.600dpi).

Thiết kế

Test Lab nhận thấy Canon MF221d có thiết kế gọn gàng với kiểu dáng khá vuông vắn, lớp vỏ ngoài toàn bộ bằng nhựa nhám màu đen. may ricoh cu gia re có kích thước ban đầu (tức khi chưa mở khay giấy) là 390x371x312mm và nặng khoảng 11,4kg. Máy có hai khay chứa giấy được bố trí rất kín đáo nằm sau nắp bật ở mặt trước, có thể đóng mở linh hoạt giúp tránh bụi bẩn vào trong máy khi không sử dụng.

Khay giấy chính dạng cassette có thể chứa đến 250 tờ, đủ sức đáp ứng cho nhu cầu in và sao chụp liên tục của văn phòng bận rộn. Khay này cũng có nắp che bụi có thể gập lại gọn gàng và phần mở rộng được tháo rời dễ dàng. Khay giấy thứ hai là khay đa năng nằm ẩn ngay ở phía trên nhưng dễ dàng bật ra được ngay khi cần dùng, phù hợp để in các loại giấy dày đặc biệt như decal, bưu thiếp, phong bì,… Ngoài ra, cả hai khay giấy của máy đều có bộ phận chuyên dụng giúp thay đổi kích cỡ cho nguồn giấy đầu vào như A4, B5, A5, Legal, Letter… Khay giấy ra của máy nằm phía trên hai khay nạp giấy, sức chứa tối đa 100 tờ. MF221d hỗ trợ các loại giấy có định lượng từ 60 đến 163g/m2.

 

Bảng điều khiển của MF221d được thiết kế khá tiện dụng nhờ có thể thay đổi độ nghiêng một cách linh hoạt, giúp người dùng có thể sử dụng thoải mái dù đang ngồi hay đứng. Các phím chức năng trên đó được thiết kế lớn và dễ nhấn, kết hợp với màn hình hiển thị LCD đơn sắc 5 dòng và có hỗ trợ cả giao diện tiếng Việt.

Bên cạnh đó, Canon còn tinh tế hơn khi tích hợp thêm các phím tác vụ “một chạm” đơn giản tiện dụng như sao chụp CMND, quét tài liệu trực tiếp vào máy tính, sao chụp tiết kiệm giấy… giúp người dùng thực hiện hầu hết chức năng cơ bản một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Một điểm cộng nữa của máy in MF221d mà Test Lab nhận thấy là nút nguồn được bố trí ở mặt trước, khá thuận tiện cho người dùng khi cần thao tác bật/tắt máy mà không cần phải nhoài người ra phía sau để thực hiện như một số mẫu máy in văn phòng khác. Để phục vụ cho chức năng quét và sao chụp, MF221d trang bị khay kính phẳng nên chỉ phù hợp để quét tài liệu, hình ảnh dạng tờ hay dạng sách, trong khi người dùng có nhu cầu quét xấp tài liệu nhiều tờ có lẽ sẽ cần nhiều thời gian và thao tác tự làm bằng tay hơn.

 

Máy in MF221d chỉ trang bị duy nhất cổng USB 2.0 truyền thống để kết nối trực tiếp với máy tính, không có cổng mạng Ethernet hay tích hợp kết nối Wi-Fi không dây để chia sẻ khả năng in ấn và quét cho nhiều người dùng trong mạng nội bộ. Canon MF221d dùng hộp mực Cartridge 337 mới có khả năng in nhiều hơn, lên đến 2.400 trang. Theo hãng sản xuất, hộp mực này được cải tiến tích hợp trống mực (drum) cảm quang, bộ phận làm sạch và hộp chứa mực trong một thiết bị duy nhất nhằm giúp tiết kiệm chi phí cũng như thay thế dễ dàng hơn.

Hình ảnh chi tiết thiết kế của máy in Canon imageCLASS MF221d:

Canon MF221d có thiết kế gọn gàng với kiểu dáng khá vuông vắn.

Máy có hai khay chứa giấy được bố trí rất kín đáo nằm sau nắp bật ở mặt trước.

Khay giấy ra và ngay phía trên là bảng điều khiển có thể thay đổi độ nghiêng linh hoạt.

MF221d trang bị khay kính phẳng để phục vụ cho chức năng quét và sao chụp.

Khoang chứa hộp mực nằm kín đáo bên trong.

 

Phía sau may là cổng nguồn, cổng USB và nắp bật để xử lý các tình huống kẹt giấy.

 

Hiệu năng

 

Máy in Canon imageCLASS MF221d hỗ trợ 6 mức chất lượng in: General dùng để in văn bản thông thường, Publications để in bản thảo gồm đồ họa và hình ảnh, Graphics để in đồ họa, Photos để in ảnh, Designs để in bảng thiết kế xây dựng (CAD) và mức cuối cùng là High Definition Text dùng để in văn bản chất lượng cao.

Canon MF221d hỗ trợ 6 mức chất lượng in

Chất lượng văn bản và bảng biểu kèm đồ họa đen trắng của mẫu máy in này theo đánh giá của Test Lab ở mức trung bình khá. Trong thử nghiệm, Test Lab nhận thấy bản in văn bản ở các mức General và High Definition Text hầu như khó thấy được sự khác biệt về chất lượng. Chữ in trong văn bản nói chung mảnh đều, rõ nét và liền lạc. Trong khi đó, bảng biểu đồ họa in ở các mức General và Graphics cũng có chất lượng ngang nhau. Phần đồ họa khá mịn nhưng vẫn còn hơi bị sọc nhẹ, các đường chéo và đường cong chưa thật sự liền lạc và bị đứt nét.

 

Theo công bố của Canon, may ricoh cu gia re  có tốc độ in khổ A4 đạt 27 trang/phút. Thử nghiệm tại Test Lab cho thấy máy có thời gian in hầu như không chênh lệch nhiều khi thử ở các mức chất lượng khác nhau, chỉ cách khoảng từ 1-2 giây giữa mức thấp nhất và cao nhất. Cụ thể, in văn bản ở mức General, máy mất khoảng 8 giây để hoàn thành, trong khi in cùng văn bản đó ở mức cao nhất High Definition Text thì chỉ mất khoảng 9 giây. Kết quả này cũng tương tự khi thực hiện thử nghiệm in bảng biểu kèm đồ họa.

Như đã đề cập ban đầu, tính năng nổi bật của mẫu máy Canon MF221d là in hai mặt tự động. Đây vốn là một tính năng rất hữu ích cho văn phòng bận rộn, giúp người dùng không cần phải thực hiện các thao tác đảo giấy bằng tay phức tạp. Đồng thời, tính năng này cũng góp phần tiết kiệm giấy in và chi phí một cách hiệu quả.

Khả năng in hai mặt của MF221d cũng được thực hiện suôn sẻ và chỉ mất 14 giây để hoàn thành in tờ văn bản hai mặt ở mức chất lượng General.

Bảng kết quả đo tốc độ in, quét và sao chụp của Canon MF221d.

Với chức năng sao chụp, MF221d có khả năng thực hiện thao tác copy lên đến 27 trang/phút theo công bố của Canon. Máy hỗ trợ 4 chế độ sao chụp là Văn bản, Văn bản/Ảnh, Văn bản/Ảnh (tốc độ cao) và cuối cùng là chế độ Ảnh để chuyên sao chụp ảnh.

 

Tương tự hầu hết mẫu máy in đa năng khác, MF221d cũng hỗ trợ sao chụp tài liệu phóng to/thu nhỏ với tỷ lệ từ 25-400%. Ngoài ra, máy còn có thêm tính năng ID Card Copy để sao chụp hai mặt CMND vào một mặt tờ giấy và tính năng Paper Save Copy để sao chụp với nhiều tùy chọn tiết kiệm giấy.

Chức năng quét tài liệu và hình ảnh của máy cho chất lượng nói chung ở mức chấp nhận được. Tốc độ trong các phép thử quét và sao chụp của MF221d đều được thực hiện khá nhanh.

Ngoài ra, Canon còn cung cấp hai tính năng hữu ích khác là Energy Save để tiết kiệm điện và chế độ vận hành siêu êm Quiet Mode để hạn chế độ ồn khi hoạt động.

Có thể nói, tốc độ in nhanh và khả năng in hai mặt tự động là những điểm nổi bật của Canon imageCLASS MF221d. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị nhiều tính năng hữu ích khác nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu in ấn, quét và sao chụp cho người dùng văn phòng.

Sản phẩm hiện được bán tại thị trường Việt Nam ở mức giá tham khảo 5,5 triệu đồng.